nsl

„Niedźwiedź strażnik lasu
Bajka autorska, interaktywna. Sympatyczny niedźwiadek uczy dzieci podstawowych zachowań w lesie (nie śmiecić, zachować ciszę, uważać z ogniem itp.), a także
w miejscach publicznych. Bajka rozwija świadomość ekologiczną.